[ | ]   

File manager

\ CERTAIN \ Public \ Workshops \ Polish National Workshop - October 2009

     PHOTOS

     (Badania w skali rzeczywistej odcinków z betonem asfaltowym o wysokim module sztywności_W. Bańkowski_pl.pdf - 1223.37 KB )
     (Diagnostyka i monitorowanie nawierzchni drogowych_P. Harasim_pl.pdf - 1204.20 KB )
     (Evaluation of materials for road upgrading_M. Tusar_eng.pdf - 1047.38 KB )
     (Invitation_pl.pdf - 225.39 KB )
     (Ocena wpływu zbrojenia geosyntetycznego na ugięcia sprężyste nawierzchni podatnej_M. Maliszewski_pl.pdf - 1081.69 KB )
     (Optymalizacja metod projektowana pod kątem właściwości mieszanek mineralno asfaltowych w niskiej i wysokiej temperaturze_K. Mirski_pl.pdf - 787.19 KB )
     (SPENS_General information_M. Ravnikar Tur_pl.pdf - 1888.39 KB )

   


File view: 
File sort: 
Document type: 
Status: