[ | ]   

Nacionalni seminar projekta CERTAIN

6. in 7. maj 2009

Golf Hotel
Cankarjeva ulica 4 (zemljevid)
4260 Bled
Slovenija

V hotelu Golf in v drugih hotelih na Bledu smo po ugodnih cenah rezervirali večje število sob različnih cenovnih razredov. Rezervirate jih tako, da izpolnite formular in ga pošljete na naslov naveden v fromularju.

Program seminarja

Registracija udeležencev

Registrirate se lahko samo tako, da izpolnite elektronski formular.

Število udeležencev je omejeno na 200.

Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi.

Namen simpozija

Simpozij je namenjen zakonodajalcem, upravljavcem, izvajalcem in uporabnikom cestne infrastrukture, na državni in na lokalni ravni, ki se želijo seznaniti z najnovejšimi dosežki in aplikacijami raziskovalnih projektov s tega področja, ki jih sofinancira Evropska Komisija preko svojih Okvirnih Programov. Vrednost posameznih projektov, v katerih sodelujejo partnerji iz večine evropskih držav, praviloma znatno presega letni vložek v raziskave in razvoj na področju cestne infrastrukture v večini novih članic in kandidatk EU.

Seminar organizira in finančno podpira projekt CERTAIN, katerega primarni cilj je širjenje rezultatov takšnih projektov med uporabnike. Največji poudarek v programu bo dan projektoma SPENS in ARCHES, ki s projektom CERTAIN tvorita grozd projektov namenjen novim in bodočim članicam Evropske Unije.

Nacionalni seminar na Bledu je četrti v seriji dogodkov, ki so ali še bodo potekali tudi na Poljskem, Češkem, Madžarskem, Estoniji in Ukrajini. Organizirani so v materinih jezikih organizatorjev, z namenom privabiti čim večje število domačih strokovnjakov in strokovnjakov iz držav, ki med seboj komunicirajo v svojih jezikih.

Na seminarju bodo predstavljeni rezultati številnih projektov, v katerih so sodelovali ali jih vodili slovenski partnerji (poleg ZAG Ljubljana tudi DRSC, DDC, DRC, Salonit, TKK, Cestel), ter partnerji iz Hrvaške in Srbije. Velik poudarek bo dan praktičnim primerom, npr.:

  • uporabi novih materialov in tehnologij pri gradnji in sanacijah cestne infrastrukture,
  • optimizirani analizi konstrukcij kot predpogoju za optimalno izrabo razpoložljivih finančnih sredstev,
  • meritvam prometnih obremenitev itd.

Drugi dan seminarja bo vzporedno potekala tudi mednarodna delavnica o vplivu cest na okolje v novih članicah EU.
Posebej vabljeni so študentje gradbenih fakultet, ki bodo na seminarju lahko dopolnili znanja, ki jih potrebujejo pri svojem študiju.

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo znaša 60,00€. Poravnate jo na:

TRR 0110 0603 0345 794 (IBAN SI56011006030345794)

ki je odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, SI 1000 Ljubljana

V ceno sta vključena kosilo in skupna večerja prvi dan simpozija.

Kontaktne informacije

mag. Aleš Žnidarič, univ.dipl.inž.gradb.
ales.znidaric@zag.si

Mojca Ravnikar Turk, univ.dipl.inž.gradb.
mojca.turk@zag.si

dr. Aljoša Šajna, univ.dipl.inž.gradb.
aljosa.sajna@zag.si

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12, SI 1000 Ljubljana

Nina Gartner, sekretarka projekta CERTAIN
nina.gartner@zag.si
Tel: +386 1 2804 388
Fax: +386 1 2804 484