[ | ]   

CERTAIN - Slovenia

Cilj koordinacijske aktivnosti je bil olajšati integracijo novih članic EU (NMS) in drugih držav Srednje in Vzhodne Evrope (CEEC) v uveljavljene razvojno-raziskovalne mehanizme Evropske Unije.

Njeni glavni cilji so bili:

  • Pripraviti platformo za koordinirano delovanje in učinkovito širjenje rezultatov tekočih projektov s področja cestne infrastrukture, ki se posvečajo novim članicam EU:
    • SPENS, ki se ukvarja s cestišči in
    • ARCHES, ki obravnava inženirske objekte.
  • Vzpostaviti in okrepiti stike s končnimi uporabniki iz NMS in CEEC s pomočjo namenskih delavnic v maternih jezikih držav organizatoric, na katerih se predstavijo ključni rezultati teh projektov.
  • Vzpodbuditi bolj učinkovito vključevanje partnerjev iz NMS in CEEC v bodoče Evropske razvojno-raziskovalne aktivnosti s pomočjo tečajev za  koordinatorje razvojno-raziskovalnih projektov.