[ | ]   

CERTAIN - Poland

Projekt ma ułatwić integrację nowoprzyjętych krajów UE i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze środowiskiem badawczo-rozwojowym w Unii.

Główne cele projektu to:

  • utworzenie platformy w celu koordynacji prac i sprawnego rozpowszechniania wyników projektów badawczych dotyczących infrastruktury drogowej przeznaczonych dla nowoprzyjętych krajów: projektu SPENS na temat nawierzchni i projekt ARCHES na temat konstrukcji mostowych,
  • ustanowienie i wzmacnianie kontaktów z akcjonariuszami w krajach nowoprzyjętych UE oraz w krajach Środkowej i Wschodniej Europy poprzez organizowanie specjalistycznych warsztatów oraz przedstawienie kluczowych rezultatów projektu w językach rodzimych,
  • zachęcanie do większego włączania partnerów z nowoprzyjętych krajów UE i krajów Środkowej i Wschodniej Europy w europejską działalność badawczą poprzez organizowanie szkoleń dla kierowników projektów badawczych.