[ | ]   

CERTAIN - Czech Republic

Projekt je zaměřen na otázku integrace nových členských zemí Evropské unie (NMS) a ostatních středoevropských a východoevropských zemí (CEEC) do výzkumného prostoru Evropské unie.

Hlavní cíle jsou následující:

  • poskytnout platformu pro šíření výsledků probíhajících evropských výzkumných projektů z oblasti dopravní infrastruktury v rámci nových členských zemí, především projektu SPENS zaměřeného na vozovky a projektu ARCHES zaměřeného na mosty.
  • zřídit nebo posílit spojení se zástupci státu v NMS a CEEC formou seminářů a zajištěním překladu hlavních výstupů jednotlivých projektů do příslušných jazyků.
  • podpořit začlenění partnerů z NMS a CEEC do budoucích evropských výzkumných projektů uspořádáním sady kurzů zaměřených na přípravu manažerů takovýchto projektů.