[ | ]   

CERTAIN - Estonia

CERTAIN seab endale sihiks uute ELi liikmesriikide ja teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikide lõimingu soodustamise Euroopa Liidus loodud teadus- ja arendustegevuse ühisusse.

Selle peamised eesmärgid on:

  • Kindlustada alus koordineeritud tööks ja tulemuste tõhusaks jagamiseks uute liikmesriikide teede infrastruktuure käsitlevate käimasolevate teadusprojektide osas: projekt SPENS katete ja projekt ARCHES maanteede rajatiste osas.
  • Luua ja kindlustada sidemeid uute liikmesriikide ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide huvirühmadega sihtotstarbeliste töötubade ja oluliste projektide emakeeles kättesaadavaks tegemise kaudu.
  • Julgustada partnereid uutest liikmesriikidest ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest senisest tõhusamalt ühinema Euroopa teadustegevusega, organiseerides teadusprojektide juhtidele koolituskursusi.